fbpx

Хюби Джоунс

Хюби Джоунс прекарва повече от 30 години в бизнеса, като от 2002 г. е служител в консултантска компания ODI (Organization Development Institute). Тя има дългогодишен опит във финансите и производството, и е заемала голям брой управленски позиции в тези области.
Хюби участва в проекти за преструктуриране на компании, включително за консолидиране на всички основни и поддържащи функции като продажби, финанси, производство и човешки ресурси. Занимава се с 20 Keys ® от 1996 г., първо като клиент на ODI в областта на обувното производство, а по-късно като консултант и Управител на самата агенция.
Хюби участва в управлението на стандартите за качество на ODI, които гарантират, че компанията отговаря на политиките на правителството по отношение развитието на уменията. Тя е натрупала разнообразна експертиза, предвид множеството браншове, в които е работила.

Website