fbpx

Ширийн Мосалам

Ширийн Мосалам притежава магистърска степен по бизнес администрация и над 25-годишен опит. Експерт в областта на 20 Keys ®, Supply Chain, притежава черен колан по Six Sigma и доказан опит в консултантската индустрия. Квалифицирана във внедряването на системата 20 Keys ®, анализ, DMAIC, оперативни постижения, SCOR, Industry 4.0, стратегия за дигитализация, Value Stream Mapping, Lean, стратегия и производствени операции.

Website